llletusivu

Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu lasta odottaville ja hiljattain lapsen saaneille perheille jotka ovat olleet Uulun LLL-työpajassa joko vauvaa odottaessaan tai ryhmäneuvolassa vauvan ollessa iältään noin kaksi kuukautta. Paketti sisältää pajassa esiteltyjen esimerkkien lisäksi myös paljon muuta aineistoa josta voi ammentaa lisää ideoita.

Materiaalipaketti koostuu kehtolauluista ja pienen lapsen kanssa leikittävistä leikeistä. Laulut ja leikit ovat iankaikkisen vanha tapa viihdyttää lasta ja samalla korvaamattoman tärkeä tapa muodostaa kommunikaatiosuhde lapsen ja vanhempien välillä. Jo vastasyntynyt vauva reagoi musiikkiin ja pystyy nauttimaan vanhempiensa laulusta. Kehtolaulujen laulaminen on hyvä aloittaa jo lapsen odotusvaiheessa, koska silloin lapsi pystyy tunnistamaan laulut ja kokee ne tutuksi heti synnyttyään.

Tässä materiaalipaketissa on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa on riimillisiä uudempia kansanlauluja. Toisessa osassa on kalevalamittaisia kehtolauluja ja kolmannessa osassa on lapsen kanssa leikittäviä laululeikkejä. Laulut ovat tavallisten ihmisten laulamia lauluja, jotka on tallennettu Tampereen yliopiston kansanperinnearkistoon ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon. Materiaalipaketti on tuotettu yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen ja neuvoloiden kanssa.